Boeken

   • Nederlands Patriciaat, 74e jaargang, 1990, ‘Het blauwe boekje’, Centraal Bureau voor  Genealogie, 524 blz, familie Verloop pag. 335 t/m 392
   • G.A. Hulsbos, “Geslachtsregister van de familie Verloop” ingebonden Verloop familieboek, Utrecht 1900
   • G.A. Hulsbos, “Vervolg Geslachtsregister van de familie Verloop”, Utrecht 1912
   • ‘Na Verloop van tijd’ Vier generaties Verloop in dienst van de Utrecht, AMEV en Fortis, 1999 – Joan van der Wyck, Martin van den Akker. (circa 1999)
   • Het Alkmaarse regentengeslacht De Lange – C.E.G. ten Houte de Lange. Een geschiedkundige, genealogische , sociaaleconomische, heraldische en iconografische beschrijving van het geslacht De Lange, Ten Houte de Lange, Stuyling(h) de Lange, Tigler de Lange uitgewerkt in de vrouwelijke lijn met kwartierstaten. Uitgave onder auspiciën van de Familievereniging De Lange, Alkmaar – Roterdam en Zeist 1996, 761 pag. ingebonden
   • Voorzorg & de vruchten : het verzekeringsconcern AMEV: zijn wortels en vertakkingen van 1847 tot 1995 J.L.J.M. van Gerwen Amsterdam, 1995
   • Het Wonder van Bilthoven, 100 jaar Stichtse Cricket & Hockey Club, 2006
   • Jagtlust : van middeleeuwse kloosterboerderij tot eigentijds gemeentehuis, Karel Beesemer, 144 pagina’s, januari 2002. 1906-1928 bewoond door W.H. Verloop & F.M. de Lange, daarna gemeentehuis de Bilt
   • Jagtlust Van Uithof tot gemeentehuis door J.W.H. Meijer
   • Het Utrechtse universitaire verzet, 1940-1945 Heb je Kafka gelezen? Bevat foto en verhaal over David Verloop vanaf pag.250 en Micky & Elisabeth Verloop vanaf pag. 321, Auteur: Frits Broeyer

    Het Utrechtse universitaire verzet, 1940-1945

   • Loyaliteit in verdrukking,  dr. Onno Sinke
    Technische Hogeschool Delft, Wereldoorlog II op 3 pagina’s wordt de student Willem. H. Verloop genoemd in het studentenverzet in Delft

    Uitgever: Amsterdam : Boom, cop. 2012
    Jaar: 2012
    Plaatsingscode: 489.22
    ISBN: 9789461052247
    Annotatie: Onno Sinke Met lit. opg., reg
    Formaat: 263 p., [8] p. pl. : foto’s. , 22 cm
    De Technische Hogeschool Delft – sinds 1986 Technische Universiteit Delft – was in november 1940 het decor van de eerste stakingen in Nederland tegen de Duitse bezetter. Tegelijkertijd was het één van de laatste academische instellingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog haar deuren sloot: pas in juni 1944. Historicus Onno Sinke, gepromoveerd op de geschiedenis van Radio Oranje, beschrijft deze twee uitersten en alle relevante oorlogsgebeurtenissen op de Technische Hogeschool daartussen. Zijn studie is gebaseerd op interviews met oud-studenten, uitgebreid archief- en literatuuronderzoek en heeft een fotokatern, notenapparaat en bronnenopgave. Het boek komt na een wat stroeve start tot leven en is geschikt voor een breed publiek. Sinke beargumenteert dat pogingen om de Technische Hogeschool te nazificeren, grotendeels mislukten. Zo’n 180 studenten en docenten stierven in de oorlog, het merendeel door betrokkenheid bij het verzet. Willem Pahud de Mortanges bijvoorbeeld, die sabotageacties pleegde. Hij werd gefusilleerd na verraad door Anton van der Waals.
   • De Koekenfabriek, Honderd jaar lijnolie uit Oudewater, auteur: Otto Beaujon. 2014  De_Koekenfabriek_Otto_Beaujon
   • Een jaar aan het hof,  het dagboek van Eliza Pieter Matthes 1842-1843 : een ooggetuige aan het hof van koning Willem II, vertaald en ingeleid door Peter Verloop, 2009Eliza Pieter Matthes - Een jaar aan het hof.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *